دانلود مقاله برج های خنک کننده

Untitled-2

این مقاله شامل پنج فصل است که در انتهای هر بخش تعدادی سوال مطرح شده است

حجم فایل: ۳.۴۷۷ KB

تعداد صفحات: ۷۹

نویسنده:مهندس پیام معتمد

ناشر: شرکت ره آوران فنون پتروشیمی بیشتر →