برچسب: دکتر فیروز آرش

دانلود کتاب فیزیک ۱ فیروز آرش

f1

امروز کتاب فیزیک ۱ دکتر فیروز آرش را برای شما تهیه کرده ایم.

این نسخه از کتاب همان نسخه ای است که دکتر آرش در صفحه شخصی خودشان در دانشگاه شریف قرار داده بودند.

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

رمز:dars-yar.ir

دانلود کتاب فیزیک ۲ فیروز آرش

f2a

امروز کتاب فیزیک ۲ دکتر فیروز آرش را برای شما تهیه کرده ایم.

به جز فصل اول که مقدمه این کتاب هست بقیه فصل ها در فایل گنجانده شده.

این نسخه از کتاب همان نسخه ای است که دکتر آرش در صفحه شخصی خودشان در دانشگاه شریف قرار داده بودند.

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

رمز:dars-yar.ir